Kleine kernen onder A31 krijgen extra tijd om aan te melden voor glasvezel

DFMopGlas heeft de balans opgemaakt van de glasvezelcampagne in de kleine kernen van Noardwest Fryslân. Voor de inwoners van de kleine kernen ten zuiden van de A31 is er positief nieuws; zij krijgen extra tijd om zich aan te melden. Onder de inwoners van de kleine kernen ten noorden van de A31 bleek er te weinig animo te zijn voor glasvezel. Daarom kan DFMopGlas daar helaas geen glasvezel aanleggen.

Aanmelden kan tot 1 oktober
In de kleine kernen ten zuiden van de A31 hebben de laatste weken van de campagne nog veel extra inwoners zich aangemeld voor glasvezel. Het gaat om Achlum, Baaium, Blessum, Boksum, Deinum, Herbaijum, Hitzum, Marssum, Schalsum, Spannum, Tzum, Winsum, Wjelsryp, Zweins.
De zichtbare groei geeft DFMopGlas het vertrouwen dat er in de bovenstaande dorpen alsnog gezamenlijk 35% behaald kan worden. De bewoners die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen zich daarom tot 1 oktober nog aanmelden.

Het is nog mogelijk
Jaap Bosma en Anja Rombout, initiatiefnemers van DFMopGlas zijn blij dat ze de inwoners deze extra tijd kunnen geven. “We kunnen dit doen, omdat bij de `buren` in Súdwest Fryslân de campagne ook nog loopt tot 1 oktober. Tot die datum kunnen de inwoners van het gebied ten zuiden van de A31 zich dus ook nog aanmelden. We zijn er nog niet, maar zijn er van overtuigd dat het haalbaar is. Begin september hebben we bekend gemaakt dat het buitengebied én 31 kernen in de gemeente De Fryske Marren glasvezel krijgen. Het zou geweldig zijn als we dat ook kunnen realiseren in dit gebied!”

Lokale aanmeldavonden
Tot 1 oktober staan in de regio meerdere lokale aanmeldavonden gepland. Hier kunnen inwoners terecht met vragen of als ze hulp willen bij het afsluiten van een abonnement.

Inwoners buitengebied al zekerheid op komst glasvezel
Eerder kregen het buitengebied ten zuiden van de A31 in Noardwest Fryslân, de kernen Schingen en Slappeterp én het hele buitengebied van Súdwest Fryslân al goed nieuws te horen. Zij krijgen gegarandeerd glasvezel! De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg zijn al in volle gang.

Inwoners persoonlijk geïnformeerd
Alle bewoners van de kleine kernen in Noardwest Fryslân die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd.