Drukbezochte eerste informatieavond in St. Annaparochie

Gisteren vond in St. Annaparochie de eerste van de in totaal tien informatieavonden over glasvezel voor Noardwest Fryslân plaats. De belangstelling voor snel internet is groot. Ruim 100 bewoners uit de kleine kernen en het buitengebied kwamen naar de informatieavond in MFC Ons Huis. Tijdens deze avond kregen bewoners informatie over de voordelen van glasvezel, het aanbod en de planning.

Bij de vraag, wie is overtuigd van de voordelen van glasvezel en gaat zich aanmelden bij één van de vijf dienstaanbieders, stak ruim 50% van de bezoekers zijn hand op. Dit geeft aan dat er behoefte is aan sneller internet. Tijdens de informatieavonden informeren wij de bewoners graag persoonlijk over ons aanbod voor de kleine kernen en het buitengebied, de planning, voordelen van glasvezel en de aanleg.

Twee glasvezelaanbieders in het buitengebied
DFMopGlas (in samenwerking met Glasvezel buitenaf) is niet de enige partij die glasvezel wil aanleggen in het buitengebied van Noardwest Fryslân. Ook Kabelnoord wil dit in een deel van het buitengebied doen. Een lastige keuze misschien? Wij hebben daarom de verschillen tussen ons en Kabelnoord op een rijtje gezet. Bekijk de vergelijking hier.

Aanmelden
Bewoners uit de kleine kernen en het het buitengebied hebben tot 3 juli om een abonnement af te sluiten bij één van de vijf dienstaanbieders. Woont u binnen de bebouwde kom dan krijgt u een aanbod van DFMopGlas en buiten de bebouwde kom van Glasvezel buitenaf. Bewoners die hulp nodig hebben bij het maken van één keuze kunnen contact opnemen met de dienstaanbieders of online de abonnementen vergelijken via HelloWorld Glasvezel. Ook in de glasvezelkrant staat veel belangrijke informatie over de glasvezelcampagne in Noardwest Fryslân.

Heeft u deze informatieavond gemist? U bent van harte welkom op één van de volgende negen avonden:

Informatieavond Winsum
Dinsdag 4 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: MFC de Helling, Skâns 12

Informatieavond Marsum
Woensdag 5 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Doarpshûs Nij Franjum, Franjumbuorsterpaed 12

Informatieavond Achlum
Donderdag 6 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Dorpshuis de Singel, U.P. Draismastraat 2

Informatieavond Sexbierum
Dinsdag 11 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Dorpshuis It Waed, Skoalstrjitte 12

Informatieavond Engelum
Woensdag 12 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Dorpshuis Skerne Wibe, Folkerst Klazingastrjitte 25

Informatieavond Burdaard
Donderdag 13 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: MFC Burdaard het Spectrum, Schoolstraat 12

Informatieavond Marrum
Maandag 17 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Dorpshuis de Nije Tille, Ringweg 21

Informatieavond Boksum
Dinsdag 18 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Dorpshuis It String, Hylaerderpaed 3

Informatieavond Tzum
Woensdag 19 juni van 19.30 tot 21.30 uur. Locatie: Dorpshuis De Moeting, Nieuwbuurtsterweg 1