Glasvezel voor een deel van Noardwest Fryslân

Glasvezel buitenaf gaat glasvezel aanleggen in het buitengebied ten zuiden van de A31. DFMopGlas gaat in de kleine kernen ten zuiden van de A31 tot 1 oktober door met de glasvezelcampagne binnen de bebouwde kom. In het buitengebied en de kleine kernen (uitgezonderd Schingen en Slappeterp) ten noorden van de A31 gaan DFMopGlas en Glasvezel buitenaf op dit moment geen glasvezel aanleggen. 

Inwoners van de kleine kernen ten zuiden van de A31 kunnen zich tot 1 oktober nog aanmelden. Op die datum bekijken we of de benodigde 35% onder de A31 is behaald. Is dat het geval? Dan krijgen ook de inwoners binnen de bebouwde kom ten zuiden van de A31 glasvezel! Het gaat om Achlum, Baaium, Blessum, Boksum, Deinum, Herbaijum, Hitzum, Marssum, Schalsum, Spannum, Tzum, Winsum, Wjelsryp, Zweins.

In het buitengebied ten zuiden van de A31 en in de kernen Schingen en Slappeterp hebben veel bewoners zich aangemeld. Om die reden gaat Glasvezel buitenaf daar een glasvezelnetwerk aanleggen. Mocht in de toekomst blijken dat andere aanbieders geen glasvezel gaan aanleggen ten noorden van de A31, dan zullen DFMopGlas en Glasvezel buitenaf de situatie heroverwegen. Woont u ten noorden van de A31 en heeft u zich aangemeld? Dan komt uw aanmelding bij de dienstaanbieder automatisch te vervallen.

Aanmelden zonder extra kosten tot 1 oktober
Bewoners in het buitengebied én bewoners binnen de bebouwde kom ten zuiden van de A31 kunnen zich nog tot 1 oktober 2019 aanmelden bij één van de vijf dienstaanbieders zonder extra kosten. Aanmelden kan rechtstreeks bij CaiwayCBizzDeltaHelden Van Nu, Online of via een lokale verkoper bij u in de buurt.

Diensten

Dienstaanbieders

Wij leggen een open glasvezelnetwerk aan. Dat betekent dat verschillende dienstaanbieders hun diensten kunnen aanbieden via het glasvezelnetwerk. Je kunt nu kiezen uit de vijf onderstaande dienstaanbieders. Zij hebben verschillende pakketten die passen bij iedere situatie. Volop keuze dus en gegarandeerd dat je een pakket vindt dat aansluit op jouw persoonlijke wensen. Wil je de pakketten eenvoudig vergelijken? Ga dan naar helloworldglasvezel.nl.

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen?

Hulp bij vragen

Lokale verkopers

Hieronder vind je de gegevens van lokale elektro- en ICT-winkels die je persoonlijk kunnen adviseren bij het afsluiten van een glasvezelabonnement.

Elahuizen

Bij Kluit

Harlingen

IT Wizzard

Harlingen

Expert

Franeker

Expert

Franeker

Webish

Menaam

JSV-ICT

St. Annaparochie

Expert
Lokale inloop- & inschrijfbijeenkomsten

Agenda

Heb je nog vragen of hulp nodig met het maken van een keuze? Loop dan binnen op één van onze lokale inschrijfbijeenkomsten.

Donderdag 26 september | 19.30 – 21.30 uur | Bergsma, Sibadawei 2 in Easterein
Vrijdag 27 september | 19.30 – 21.30 uur | MFC Piersstee, Harlingerweg 26A inKimswerd