Glasvezel voor een deel van Noardwest Fryslân

Glasvezel buitenaf gaat glasvezel aanleggen in het buitengebied ten zuiden van de A31. De campagne van DFMopGlas in de kleine kernen ten zuiden van de A31 liep tot 1 oktober. Deze aanmeldingen zijn we op dit moment aan het inventariseren. Binnenkort weten we of ook hier glasvezel wordt aangelegd. In het buitengebied en de kleine kernen (uitgezonderd Schingen en Slappeterp) ten noorden van de A31 gaan DFMopGlas en Glasvezel buitenaf op dit moment geen glasvezel aanleggen.

Extra tijd nodig voor uitslag kleine kernen ten zuiden van A31… nog even geduld!
Inwoners van de kleine kernen ten zuiden van de A31 konden zich tot 1 oktober nog aanmelden. Na een eerste inventarisatie van aanmeldingen blijkt dat we extra tijd nodig hebben om alles goed in kaart te brengen. Wij doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk meer te kunnen zeggen over de aanleg van glasvezel in uw gebied. We vragen de inwoners binnen de bebouwde kom ten zuiden van de A31 om begrip voor het wachten. Zodra er meer bekend is stellen wij iedereen uiteraard direct op de hoogte.
Het gaat om de dorpen Achlum, Baaium, Blessum, Boksum, Deinum, Herbaijum, Hitzum, Marssum, Schalsum, Spannum, Tzum, Winsum, Wjelsryp, Zweins.

In het buitengebied ten zuiden van de A31 en in de kernen Schingen en Slappeterp hebben veel bewoners zich aangemeld. Om die reden gaat Glasvezel buitenaf daar een glasvezelnetwerk aanleggen. Mocht in de toekomst blijken dat andere aanbieders geen glasvezel gaan aanleggen ten noorden van de A31, dan zullen DFMopGlas en Glasvezel buitenaf de situatie heroverwegen. Woont u ten noorden van de A31 en heeft u zich aangemeld? Dan komt uw aanmelding bij de dienstaanbieder automatisch te vervallen.

Diensten

Dienstaanbieders

Wij leggen een open glasvezelnetwerk aan. Dat betekent dat verschillende dienstaanbieders hun diensten kunnen aanbieden via het glasvezelnetwerk. Je kunt nu kiezen uit de vijf onderstaande dienstaanbieders. Zij hebben verschillende pakketten die passen bij iedere situatie. Volop keuze dus en gegarandeerd dat je een pakket vindt dat aansluit op jouw persoonlijke wensen. Wil je de pakketten eenvoudig vergelijken? Ga dan naar helloworldglasvezel.nl.

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen?

Hulp bij vragen

Lokale verkopers

Hieronder vind je de gegevens van lokale elektro- en ICT-winkels die je persoonlijk kunnen adviseren bij het afsluiten van een glasvezelabonnement.

Elahuizen

Bij Kluit

Harlingen

IT Wizzard

Harlingen

Expert

Franeker

Expert

Franeker

Webish

Menaam

JSV-ICT

St. Annaparochie

Expert
Lokale inloop- & inschrijfbijeenkomsten

Agenda

Er staan geen informatieve inschrijfavonden meer op de agenda